Инвеститор : Весела Андоновска

Локација : ул. Георги Скрижевски, бр.16, Општина Центар, Скопје

Година : 2022/2023

Целосна реконструкција на објектот во рамки на постоечкиот габарит.

Надворешни интервенции во фасада, фасадна столарија и кровна конструкција со цел поодбрување на термичката, звучната и хидро изолацијата на објектот.

Внатрешната интервенција се состои главно од правење отвор на поткровната плоча и поставување на лантерна на северната страна на објектот со што се добива двојна висина и дополнителна дневна светлина.

Интервенција во партерот со цел обезбедување на дополнителни паркинг места.

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Контактирајте не користејќи ја формата подолу:

Се вчитува
Вашата порака беше испратена. Ви благодариме!