ЗА НАС

ДИУ Урбан Инженеринг ДООЕЛ Скопје е приватна градежна компанија која обезбедува услуги од областа на градежништвото како на приватни инвеститори, така и на државни институции. Основана е во 1999 година со главна дејност изведба на објекти од високоградба и нискоградба. Фирмата располага со стручен и обучен кадар за изработка на проектна документација и надзор над изведба на објекти, се во согласност со позитивната законска регулатива во таа област.

За реализација на горенаведените услуги, компанијата ги поседува следните лиценци издадени од Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија:

  • Лиценца А за проектирање на градби од прва категорија
  • Лиценца Б за проектирање на градби од втора категорија
  • Лиценца Б за изведувач на градби од втора категорија
  • Лиценца А за надзор над изградба на градби од прва категорија

Покрај тоа инженерскиот кадар располага со потребните Овластувања издадени од Комората на овластени архитекти и овластени инженери.

4

ДИПЛОМИРАНИ ГРАДЕЖНИ ИНЖЕНЕРИ

2

ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕНЕРИ АРХИТЕКТИ

3

РАКОВОДИТЕЛИ НА ОБЈЕКТ

8

КВАЛИФИКУВАНИ РАБОТНИЦИ

ПРОЕКТИ

ИНДИВИДУАЛЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ НА УЛ. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ, СКОПЈЕ(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

ИНДИВИДУАЛЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ НА УЛ. ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН, СКОПЈЕ(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

ХАЛА ЗА УСКЛАДИШТУВАЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК СО АДМИНИСТРАЦИЈА – I ФАЗА, ВИЗБЕГОВО, СКОПЈЕ(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

ИНДИВИДУАЛЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ НА УЛ. 9ТИ МАЈ, СКОПЈЕ(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТАНБЕН ОБЈЕКТ НА УЛ. ГЕОРГИ СКРИЖЕВСКИ, СКОПЈЕ(ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

МАГАЦИН СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВИЗБЕГОВО, СКОПЈЕ(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

Договор со подизведувачи за обезбедување на дополнителен кадар за потребите на поедини проекти (надворешни соработници) и дополнителни услуги, се во зависност од обемот на проектот.

Договор со подизведувачи за обезбедување на дополнителна опрема и машини во зависност од обемот и комплексноста на поедини проекти.

РЕФЕРЕНЦИ

УЛ. СЛАВКА НЕДИЌ, ДЕБАР МААЛО

СТАНБЕН ОБЈЕКТ

УЛ. СЛАВКА НЕДИЌ, ДЕБАР МААЛО

СТАНБЕН ОБЈЕКТ

СТАНБЕН КОМПЛЕКС “МИ-ДА”

СТАНБЕН КОМПЛЕКС “МИ-ДА”

СТАНБЕН КОМПЛЕКС “МИ-ДА”

Визбегово

ХАЛА НА “БАУКОП”

Визбегово

ОБЈЕКТ НА “А-ИНВЕСТ”

Визбегово

ХАЛА НА “БАУКОП”

ул. Мајаковски, Дебар Маало

СТАНБЕН ОБЈЕКТ

ул. Мајаковски, Дебар Маало

СТАНБЕН ОБЈЕКТ

Визбегово

ХАЛА НА “WURTH”

Визбегово

ИНДУСТРИСКИ ОБЈЕКТ

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Контактирајте не користејќи ја формата подолу:

Се вчитува
Вашата порака беше испратена. Ви благодариме!