Урбан Инженеринг
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За нас

 
 
ДИУ Урбан Инженеринг ДООЕЛ Скопје е приватна градежна компанија која од самото нејзино основање во 1999 година обезбедува услуги од областа на градежништвото како на приватни инвеститори, така и на државни институции. Главна дејност на фирмата е изведба на објекти како од високоградба, така и од нискоградба. Покрај тоа, фирмата располага со стручен и обучен кадар за изработка на проектна документација и надзор над изведба на објекти, се во согласност со позитивната законска регулатива во таа област.

За реализација на горенаведените услуги, фирмата располага со следните лиценци издадени од Министерството за транспорт и врски на Република Северна Македонија:

✔ Лиценца Б за изведба
✔ Лиценца Б за проектирање
✔ Лиценца А за проектирање
✔ Лиценца А за надзор над изведба

Покрај тоа инженерскиот кадар располага со потребните Овластувања издадени од Комората за овластени архитекти и овластени инженери.
 
 
 
 
 

4

 

Дипломирани Градежни Инженери

 
 
 

2

 

Дипломирани Инженери Архитекти

 
 
 

2

 

Раководители на објект

 
 
 

8

 

Квалификувани работници

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лиценци

 
 
 
 
 

1

 
 
 
 
 
 
 
PDF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

 
 
 
 
 
 
 
PDF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3

 
 
 
 
 
 
 
PDF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Договор со подизведувачи за обезбедување на дополнителен кадар за потребите на поедини проекти (надворешни соработници) и дополнителни услуги, се во зависност од обемот на проектот.
 
 
 
Договор со подизведувачи за обезбедување на дополнителна опрема и машини во зависност од обемот и комплексноста на поедини проекти.
 
 
 
 
 
 

Референци