ИНДИВИДУАЛЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ НА УЛ. ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ, СКОПЈЕ


(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

ИНДИВИДУАЛЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ НА УЛ. ФРАНЦЕ ПРЕШЕРН, СКОПЈЕ


(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

ХАЛА ЗА УСКЛАДИШТУВАЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК СО АДМИНИСТРАЦИЈА – I ФАЗА, ВИЗБЕГОВО, СКОПЈЕ


(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

ИНДИВИДУАЛЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ НА УЛ. 9ТИ МАЈ, СКОПЈЕ


(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТАНБЕН ОБЈЕКТ НА УЛ. ГЕОРГИ СКРИЖЕВСКИ, СКОПЈЕ


(ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

МАГАЦИН СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР, ВИЗБЕГОВО, СКОПЈЕ


(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

ХАЛА ЗА УСКЛАДИШТУВАЊЕ НА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК – II ФАЗА, ВИЗБЕГОВО, СКОПЈЕ


(ПРОЕКТАНТ)

Видете повеќе

ХАЛА (П) СО АДМИНИСТРАЦИЈА (П+1), ВИЗБЕГОВО, СКОПЈЕ


(ПРОЕКТАНТ)

Видете повеќе

СТАНБЕНО - ДЕЛОВЕН ОБЈЕКТ, ВИЗБЕГОВО, СКОПЈЕ


(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

ДОГРАДБА И НАДГРАДБА НА СТАНБЕНА ЗГРАДА НА УЛ. ЃУРО ЃАКОВИЌ, СКОПЈЕ


(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

ИНДИВИДУАЛЕН СТАНБЕН ОБЈЕКТ НА УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, СКОПЈЕ


(ПРОЕКТАНТ И ИЗВЕДУВАЧ)

Видете повеќе

КОНТАКТИРАЈТЕ НЕ

Контактирајте не користејќи ја формата подолу:

Се вчитува
Вашата порака беше испратена. Ви благодариме!